0513 412455 info@tpblaauwhof.nl

Klachtenregeling voor patiënten

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts of tandarts-specialist. Toch kan het voorkomen dat u vindt dat hij u niet goed of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Als u ergens ontevreden over bent, dan kunt u de volgende stappen nemen:

1. Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt of wat u dwars zit. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing.

2. Als u er samen niet uitkomt of u wilt uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken neem dan contact op met De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Tandartspraktijk Blaauwhof is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT. Klik HIER voor meer informatie.

Adres

Polderbosdijk 33a
8501 ZJ Joure

Contact

Bel: 0513 412455
E-mail: info@tpblaauwhof.nl

Collega tandartsen en specialisten
E-mail: tpblaauwhof@zorgmail.nl

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van
8.00 tot 17.00 uur.          

Vrijdag van 8.00 tot 12.00

Wij lunchen van 12.00 tot 13.00 uur.