Tarieven

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven en prestaties in de mondzorg  vast.

U vindt de tarieven  op de site van de NZA.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Deze tarievenlijst is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van deze gegevens.