0513 412455 info@tpblaauwhof.nl

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt de tarieven en prestaties in de mondzorg vast.

U vindt de tarieven  op de site van de NZA.


Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Deze tarievenlijst is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van deze gegevens.

Adres

Polderbosdijk 33a
8501 ZJ Joure

Contact

Bel: 0513 412455
E-mail: info@tpblaauwhof.nl

Collega tandartsen en specialisten
E-mail: tpblaauwhof@zorgmail.nl

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van
8.00 tot 17.00 uur.          

Vrijdag van 8.00 tot 12.00

Wij lunchen van 12.00 tot 13.00 uur.